top of page

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (εφεξής «Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας») σέβεται τα προσωπικά δεδομένα, αναγνωρίζει ότι η προστασία και ασφάλειά τους είναι εξαιρετικά σημαντική και κατά συνέπεια δεσμεύεται στην υιοθέτηση των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μηχανισμών προστασίας της εμπιστευτικότητας τους στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας τους κατά την επίσκεψή σας στις εγκαταστάσεις μας ή / και στον εταιρικό μας ιστότοπο.

 

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρία, τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας τους (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), τα υιοθετημένα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που έχουμε λάβει, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και ενημερωθείτε λεπτομερώς για αυτήν την Δήλωση καθώς και για τα δικαιώματα που απορρέουν από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Η Δήλωση απευθύνετε σε εσάς, όταν επισκέπτεστε τις εγκαταστάσεις μας,  εάν αγοράζετε προϊόντα από τα καταστήματα που λειτουργούν στον χώρο, λαμβάνετε υπηρεσίες από εμάς, συμμετέχετε σε εκδηλώσεις ή προωθητικές ενέργειές μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

 

1. Ποιοι είμαστε

Η Ακτή του Ήλιου Τουριστική ΑΕ με ΑΦΜ 999612508 (ΔΟΥ Πειραιά) λειτουργεί ως μια σύγχρονη εταιρεία παροχής τουριστικών υπηρεσιών αναψυχής και εμπορίας ειδών καλοκαιρινής ένδυσης και αξεσουάρ στην Ελλάδα και εδρεύει στην Πλαζ Αλίμου, Άλιμος, ΤΚ 17455.

Δεδομένης της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην Εταιρία υπάρχει ισχυρή δέσμευση  επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τους Ελληνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και οποιονδήποτε άλλο σχετικό νόμο και κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των δεδομένων (στο εξής συλλογικά θα αναφέρονται ως «νόμοι περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΔΠΧ»).

2. Δεδομένα που συλλέγουμε και η χρήση τους

Ειδικότερα η ΑΚΤΗ δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση πλαζ και ακτών (παραλίες), και την ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης και εκμετάλλευσης οργανωμένων ακτών και των συναφών τουριστικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις καθώς και κάθε άλλη συναφή εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών.

Υπό αυτό το πλαίσιο, η νόμιμη βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης (παροχή των προ περιγραφόμενων υπηρεσιών της), το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (ενδεικτικά στις περιπτώσεις επεξεργασίας ΔΠΧ στο πλαίσιο της αξιολόγησης προσφορών προμηθευτών, παρακολούθησης εγκαταστάσεων κτλ) και σε ορισμένες περιπτώσεις η συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων (διενέργεια προωθητικών ενεργειών, λήψη δεδομένων επισκεπτών μέσω της ιστοσελίδας, κτλ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών/προμηθευτών κτλ συμμορφούμενη με έννομη υποχρέωση (ενδεικτικά στην περίπτωση ενημέρωσης αρχών για πληρωμές προμηθευτών, πελατών, συνεργάτες, συνεργασίας με εποπτικές αρχές κτλ).

Δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση σας ή χωρίς να είστε πελάτες ή συνεργάτες μας ή χωρίς να έχετε δώσει οι ίδιοι στην Εταιρία τα δεδομένα σας. Συμπληρώνοντας τη φόρμα Επαφής στην ιστοσελίδα www.aktitouiliou.gr θεωρούμε ότι συμφωνείται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλετε.

 

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, όνομα λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς κτλ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχετε την ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που μας παρέχετε.

 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να δημιουργήσουμε προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για την βελτίωση των πρακτικών και μεθόδων μάρκετινγκ και ενεργειών προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας.

Παραδείγματα επεξεργασίας ΔΠΧ από την Εταιρία είναι τα ακόλουθα:

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που από απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία στο πλαίσιο συναλλαγών που διενεργείτε με εμάς (πχ ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός τραπεζικών συναλλαγών)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα για λόγους πλήρωσης νομικών υποχρεώσεων που από απορρέουν από την κείμενη εργατική νομοθεσία (πχ ονοματεπώνυμο εργαζομένων, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός δελτίου ταυτότητας)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσωπικά σας δεδομένα από την περιορισμένη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος που έχουμε αλλά και της υποχρέωσης προστασίας προσώπων και αγαθών (πχ εικόνα και βίντεο από τα σημεία εισόδου και εξόδου στις εγκαταστάσεις μας)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος που έχουμε προκειμένου να εξακριβώσουμε την δυνατότητα ή το δικαίωμα παροχής ειδικών προσφορών, εκπτώσεων κατά την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας (πχ ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή δημοτικής κάρτας προνομίων που σας έχει χορηγηθεί)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε δεδομένα πιστοληπτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος που έχουμε να ελέγχουμε τους συνεργάτες / πελάτες μας, παρέχοντας επαρκή ενημέρωση και την δυνατότητα εναντίωσης ή άσκησης των δικαιωμάτων σας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σας προκειμένου να διαχειριστούμε αιτήματα ή παράπονα επί των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς (πχ ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας)

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε δεδομένα σας για την απόδοση δώρων που απορρέουν από τη συμμετοχή σας σε ενδεχόμενες προωθητικές μας ενέργειες (πχ ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας)

 

3. Πως συλλέγονται τα στοιχεία

Όπως φαίνεται παραπάνω συλλέγουμε στοιχεία που σας αφορούν μόνο εν γνώσει σας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα:

Όταν κάνετε εγγραφή με την φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email και τηλέφωνο

Όταν προωθείτε και υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο και το επαγγελματικό και ακαδημαϊκό ιστορικό σας

Όταν συνεργάζεστε και συναλλάσσεστε μαζί μας συλλέγουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εμπορική μας συναλλαγή όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, τραπεζικός λογαριασμός και κατά περίπτωση στοιχεία πιστοληπτικού χαρακτήρα

Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς συλλέγουμε τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και προτιμήσεις σας

Όταν στέλνεται email στην εταιρεία συλλέγουμε την διεύθυνση email με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας.

 

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τους σκοπούς επεξεργασίας πριν τη συλλογή των δεδομένων και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

4. Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν εμπορευόμαστε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των όσων ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθώς και στο πλαίσιο των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία) με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (όπως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, επιχειρήσεις παροχής λογιστικών, συμβουλευτικών ή και ελεγκτικών υπηρεσιών κτλ.). Η Εταιρία διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Ειδικότερα η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, ζημιά, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και γνωστοποίηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, στο βαθμό που αυτό είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική και ειδικότερα:

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου δεδομένων θα μεταφερθούν στα εσωτερικά τμήματα της ΑΚΤΗΣ τα οποία είναι αρμόδια για την ομαλή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της ΑΚΤΗΣ για την παροχή των λειτουργιών της Ιστοσελίδας της καθώς και για την εξυπηρέτηση των πελατών στο πλαίσιο της αξιολόγησης/διαχείρισης των καταγγελιών τους/αιτημάτων τους

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων δύναται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσβάσιμα από νομικές οντότητες (συνεργάτες, υπεργολάβους κτλ) με τις οποίες συνάπτουμε από καιρού εις καιρό συμβατικές συμφωνίες με σκοπό την επιδίωξη του καταστατικού μας σκοπού ( παροχή υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την τιμολόγηση ενδέχεται να διαβιβάζονται και να καθίστανται προσβάσιμα σε τραπεζικά ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την επεξεργασία των πληρωμών των εργαζομένων και προμηθευτών καθώς και στους αρμόδιους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση (Υπουργείο Οικονομικών, πλατφόρμα taxis κτλ)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να αποκαλύπτονται σε παρόχους φιλοξενίας στο cloud με σκοπό την αποθήκευση και διαφύλαξη των δεδομένων με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια όλων των μεταβιβάσεων δεδομένων, λαμβάνουμε πάντοτε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για τον επιδιωκόμενο σκοπό της επεξεργασίας και ότι θα πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις νόμιμης και έγκυρης επεξεργασίας. Οι εταίροι της Εταιρείας στους οποίους ενδέχεται να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχουν υπογράψει τα απαραίτητα συμφωνητικά επεξεργασίας δεδομένων ή έχουν παράσχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζοντας στα συμφωνητικά τους τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.
 

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Ιστοσελίδα & Cookies

Η ιστοσελίδα μας (www.aktitouiliou.gr) συλλέγει πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν την ομαλή σας πλοήγησή όπως είναι τα αρχεία cookies. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

 

 

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας.

 

 

Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας περιηγούνται στο www.aktitouiliou.gr ώστε να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενο του.

 

 

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της ΑΚΤΗΣ, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

 

 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

 

 

Τεχνικά απαραίτητα cookies (Cookieconsent,

__cfduidP)

Η χρήση αυτού του είδους cookies κρίνεται απαραίτητη για την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και τη λειτουργία του καθώς αποθηκεύει τη συγκατάθεση του επισκέπτη της Ιστοσελίδας κατά την περιήγησή του σε αυτή. Περαιτέρω εξασφαλίζουν την ασφαλή αναγνώριση του χρήστη, την επεξεργασία αιτημάτων περιήγησης στις ιστοσελίδες, την ασφαλή σύνδεση με λογαριασμό της google κτλ)

 

Χρόνοι τήρησης δεδομένων:

Cookieconsent – 1 έτος

__cfduidP – 29 μέρες

 

 

Cookies στατιστικής ανάλυσης/statistics cookies (#- post-views_#, _ga, _gat, _gid, collect)

 

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, λόγου χάρη, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Τα cookies αυτά παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή του χρήστη για περισσότερες της μίας περιόδους πλοήγησης (session) με εξαίρεση το cookie Collect, επιτρέποντας έτσι την απομνημόνευση των προτιμήσεων ή των ενεργειών του χρήστη σε όλο εύρος του ιστοτόπου.

 

Χρόνοι τήρησης δεδομένων:

#- post-views_# -346359

_ga – 2 έτη

_ga -1 ημέρα

_gid -1 ημέρα

Collect -λήγει με το πέρας της συνεδρίας (session cookie)

 

 

Cookies διαφήμισης (marketing)

 

(GPS, IDE, PREF, test_cookie, VISITOR_INFO1_LIVE,YSC,yt-remote-cast-installed,yt-remote-connected-devices,yt-remote-device-id,yt-remote-fast-check-period, yt-remote-session-app, yt-remote-session-name)

Η χρήση των cookies αυτών πραγματοποιείται προκειμένου να γίνουν οι διαφημίσεις πιο ελκυστικές για τους χρήστες και πιο χρήσιμες για τους εκδότες και τους διαφημιζόμενους. Ορισμένες συνήθεις εφαρμογές των cookie είναι η επιλογή της διαφήμισης με βάση το σχετικό περιεχόμενο για έναν χρήστη, η βελτίωση της αναφοράς σχετικά με την απόδοση μιας εκστρατείας και η αποφυγή της εμφάνισης διαφημίσεων που έχουν προβληθεί ήδη σε έναν χρήστη.
 

Χρόνος τήρησης δεδομένων:

GPS – 1 ημέρα

IDE – 1 έτος

PREF – 8 μήνες

test_cookie – 1 ημέρα

VISITOR_INFO1_LIVE – 179 μέρες

YSC –  cookie συνεδρίας

yt-remote-cast-installed – cookie συνεδρίας

yt-remote-connected-devices – επ΄αόριστον

yt-remote-device-id -επ΄αόριστον

yt-remote-fast-check-period – cookie συνεδρίας

yt-remote-session-app – cookie συνεδρίας

yt-remote-session-name -cookie συνεδρίας

 

 

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας.

Εφόσον ο επισκέπτης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies διαφήμισης, cookies στατιστικής ανάλυσης.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ΑΚΤΗ μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της Ιστοσελίδας ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Μπορεί επίσης να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του Ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.

Το Software της Ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.

 

6. Μέτρα προστασίας

Στην ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και ασφάλειας πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα έχουμε αναπτύξει και εφαρμόσει βέλτιστους τεχνικούς και οργανωτικούς μηχανισμούς ασφαλείας και προστασίας πληροφοριών με στόχο την προστασία της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας αυτών.

 

Το πλαίσιο ασφάλειας που έχουμε αναπτύξει για την προστασία των πληροφοριών και συνεπώς και των προσωπικών δεδομένων, στηρίζεται στις παρακάτω βασικές λειτουργικές αρχές ασφάλειας:

Συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας

Καθορισμός Ιδιοκτητών / Υπευθύνων Πληροφοριών

Διαβάθμιση και Προστασία Πληροφοριών

Οργανωτική Δομή Ασφάλειας

Επάρκεια Οργανωτικών & Τεχνολογικών Μέτρων Ασφάλειας

Ευθύνη του Προσωπικού για Τήρηση της Ασφάλειας

Έλεγχος Τήρησης Πολιτικής Ασφάλειας

Συμμόρφωση με Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ενημέρωση και Εκπαίδευση Ασφάλειας

Ευθύνη Προσωπικού για Ορθή Χρήση Πληροφοριών

Διαχείριση Επιχειρηματικής Συνέχειας

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Πρόσβαση Χρηστών σε Πληροφορίες και Πληροφοριακά Συστήματα

Παρακολούθηση Επιπέδου Ασφάλειας Συστημάτων

Αξιολόγηση Κινδύνου

Αρχιτεκτονική Ασφάλειας

Χειρισμός Περιστατικών Παραβίασης Ασφάλειας

Ασφάλεια κατά την Προμήθεια, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και Εφαρμογών

Φυσική Ασφάλεια

Διαχείριση Συνεργασιών με Εξωτερικούς Φορείς

Διαχείριση Διασυνδέσεων Εταιρικών Συστημάτων και Συνεργατών

Πρόσβαση Τρίτων σε Πληροφοριακά Συστήματα

7. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Η ΑΚΤΗ έχει θεσπίσει διαδικασίες διατήρησης και διαγραφής προσωπικών δεδομένων όπως ορίζει ο ΓΚΠΔ και οι εγχώριες νομοθεσίες.

Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:

Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων

Σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων παρέχονται με δική τους συναίνεση όπως ενδεικτικά στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα τους μέχρι να αποσυρθεί η χορηγούμενη συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων

Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (αστικών, φορολογικών κτλ)

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. γ του ΓΚΠΔ), ο χρόνος τήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ακριβείς χρόνοι τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε επιμέρους διαδικασία επεξεργασίας, είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο τήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά σε σχέση με τους ειδικότερους χρόνους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

 

8. Τα δικαιώματά σας

Στην ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ αναγνωρίζουμε και διασφαλίζουμε τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ),

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού Μέλους- Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η άσκηση του δικαιώματος διαγραφής σε ενεργό συνδρομητή συνεπάγεται την αδυναμία να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ενδεχομένως μας ζητήσατε

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) όπου αυτό είναι δυνατό

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, contact@dpa.gr)

Τα δικαιώματα αυτά δύναται να ασκηθούν μόνο στις περιπτώσεις όπου η ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα α) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων (παροχή κύριων, υποστηρικτικών και συναφών υπηρεσιών βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού) β) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της Ιστοσελίδας γ) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (βιογραφικών) των υποψηφίων συνεργατών στο πλαίσιο της διερεύνησης σύναψης ενδεχόμενης επαγγελματικής συνεργασίας.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο του εκάστοτε Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2 τκ 176776 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση e-mail dposupport@icap.gr εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος. Παρακαλούμε τα σχετικά αιτήματα σας να συνοδεύονται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου σας, με την ρητή επιφύλαξη της Εταιρίας να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των στοιχείων σας.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

9. Κατάθεση αιτημάτων ή /και παραπόνων

Η ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ κατέχει δεδομένα σας, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα Δήλωση και τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Εάν παρά όλα αυτά επιθυμείτε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο σχετικά, διατηρείτε το δικαίωμα να καταθέσετε τα παράπονά σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, διεύθυνση: Πλαζ Αλίμου, Άλιμος, 17455 (Λεωφόρος Ποσειδώνος έναντι 62), Αττική, τηλέφωνο: 2109855169, φαξ: 2109855209, email: info@aktitouiliou.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ακτής του Ήλιου: Comply Data Ανώνυμη Εταιρεία, διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2 τκ 176776, τηλέφωνο: 2107200419, φαξ: 2130173419, email: dposupport@icap.gr

Εποπτεύουσα αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr

bottom of page